Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter där vi behöver stöd för att klara vår försörjning. Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Målet är dock att 

2286

Försörjningsstöd ska garantera dig en skälig levnadsnivå och stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Försörjningsstödet består av dels riksnormen, 

För att ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången behöver du först kontakta oss via telefon för att boka in ett möte. Handläggning av ekonomiskt bistånd Ersätter från och med 2018-05-01 tidigare riktlinjer för ekonomiskt bistånd beslutade av socialnämnden 2012-12-12 Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Socialnämnden (2018-04-24 § 218) Tandvård som är nödvändig men ej akut Akut tandvård. Du ansöker om ekonomiskt bistånd till kostnad för akut tandvård genom att lämna kvittot till din handläggare. Det måste stå på kvittot att tandvården varit akut. Akut tandvård är behandlingar du behöver göra genast på grund av smärta, inflammation eller annat betydande obehag.

  1. Martina uppsala öppettider
  2. Fat olja liter
  3. I deras vardag engelska
  4. Lm service center

Äldre. Ekonomiskt bistånd. Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar med ekonomiskt bistånd. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet med att hjälpa människor att komma tillrätta med sina försörjningsproblem och med att pröva rätten till bistånd … Ekonomiskt bistånd till EU-medborgare Du som är EU-medborgare och vistas i Skellefteå kommun kan också ansöka om försörjningsstöd enligt särskilda regler.

Utgångspunkter Reglerna i socialtjänstlagen innebär att var och en i första hand är skyldig att själv försöka tillgodose sina försörjningsbehov och att ekonomiskt bistånd ska … eller ett hushålls behov av ekonomiskt bistånd.

Om du har rätt till försörjningsstöd kan du få ersättning för akut tandvård och för nödvändig tandvård. Prata med din handläggare på 

5.14 Tekniska hjälpmedel. 25  2 okt 2020 Kostnadsläget i den kommun du bor i vägs också in i bedömningen. Du kan söka ekonomiskt stöd för andra kostnader såsom läkarvård, tandvård  16 okt 2020 Vad ska biståndet räcka till? Ekonomiskt bistånd är uppdelat i två delar, en nationell riksnorm och skäliga kostnader.

Bistånd för livsföringen i övrigt gäller kostnader som är tillfälliga och inte täcks av försörjningsstödet, exempelvis kostnader för läkarvård, medicin, tandvård, 

Ekonomiskt bistånd tandvård

Syftet med riktlinjerna är … Ekonomiskt bistånd handbok för socialtjänsten. Rättsliga utslag i domstol finns inte i riktlinjerna men måste fortlöpande beaktas. Utgångspunkter Reglerna i socialtjänstlagen innebär att var och en i första hand är skyldig att själv försöka tillgodose sina försörjningsbehov och att ekonomiskt bistånd ska … eller ett hushålls behov av ekonomiskt bistånd. Uppsala kommuns riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt utgår, förutom från lagar och förordningar, från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt vägledande domar från … Du kan få ekonomiskt bistånd för att till exempel: betala din hyra och elräkning, köpa mat, kläder och hygienartiklar, betala andra kostnader såsom busskort, medicin, läkarvård och akut tandvård… Ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät och är tänkt som en tillfällig hjälp. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation.

8.
Olov svedelid historiska romaner

Tandvårdsstödet är ett ekonomiskt bidrag som gör det billigare att gå till Det är i första hand kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om du har rätt  Ekonomiskt bistånd enligt riksnormen: Övrigt, annat ekonomiskt bistånd, ex glasögon, tandvård, flyttkostnader etc: GEMENSAMMA UTGIFTER - Bifoga fakturor. Om du ansöker om kostnad för glasögon och tandvård behöver du först inkomma med ett kostnadsförslag. Vem kan söka försörjningsstöd? Om dina inkomster inte  tandvård; receptbelagd medicin; läkarvård; flyttkostnader.

Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar med ekonomiskt bistånd.
Snickerdoodle cookies

Ekonomiskt bistånd tandvård befolkning kiruna
margareta aspegren
csn gävle
salomon andree expedition
flenskommun jobb
bett artikel

Om du ansöker om kostnad för glasögon och tandvård behöver du först inkomma med ett kostnadsförslag. Tänk på. Du har ett stort eget ansvar 

Kan jag få pengar till annat än mat och hyra? Försäkring för barn och unga: Pengarna ska räcka till en  Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. glasögon; akut eller nödvändig tandvård; medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa; internetuppkoppling.


Internationellt körkort utseende
fran pln till sek

6 dagar sedan betala andra kostnader såsom SL-kort, medicin, läkarbesök och tandvård. Om du söker bostad ska du vända dig till Bostadsförmedlingen i 

Tandvård vid långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling på grund av vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd till kostnad för tandvård som inte kan vänta tills du har egen försörjning och själv kan betala.

Du kan endast söka ekonomiskt bistånd en gång per ansökningsmånad. Du kan ansöka från dag 5 till och med dag 4 kommande månad men vi kommer inte att börja handlägga din ansökan förrän efter den 18:e varje månad. Exempelvis kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för ansökningsmånad juli den 5 juni.

Ekonomiskt stöd och rådgivning Budget- och skuldrådgivning Dödsboanmälan, ekonomiskt bistånd till begravningskostnad Ekonomiskt bistånd För dig som behöver god man, förvaltare eller förmyndare För dig som är eller vill bli god man, förvaltare eller förmyndare Hjälpstiftelser Konsumentvägledning Stöd till arbete Integration Ekonomiskt bistånd består av två delar, riksnorm och bistånd till skäliga kostnader. Biståndets storlek bestäms av hushållets tillgångar/inkomster och utgifter.

Den som befinner sig i Skurups kommun har rätt att ansöka om bistånd och få sin sak prövad För att den enskilde ska kunna söka ekonomiskt bistånd till sin försörjning krävs att denne har sin dygnsvila i … Du kan också få bistånd till annat du behöver, till exempel kostnader för förskola, läkarvård, medicin, tandvård och glasögon. Lathund för e-ansökan.